Ervaring

AgriProject en haar oprichter hebben ongeveer 25 jaar werkervaring in de agrarische sector. In het verleden konden organisaties het lang volhouden op hun eigen kennis en kunde. Door de komst van nieuwe technologie en communicatiemiddelen is het ‘ondernemen’ en doen van zaken wezenlijk veranderd. Stilzitten is achteruitgang. Deze tijd vraagt om een andere manier van werken, niet hiërarchisch maar denken in netwerken.
AgriProject richt zich op het verbinden van het menselijk, financieel, fysiek en sociaal kapitaal van bedrijven. Innovatie en bedrijfsontwikkeling vragen om met een open blik; buiten de grens van de eigen organisatie kijken. Natuurlijk vanuit een wel begrepen eigen belang en de creatie van waarde voor klanten en omgeving.
Op basis van deze visie heeft AgriProject een netwerk van kennis en ervaring rond haar eigen organisatie opgebouwd. AgriProject is gevestigd nabij het agrarische kennisnetwerk van de Wageningen University and Research (WUR). Door met een onafhankelijke blik naar de vragen en uitdagingen van haar klanten te kijken is AgriProject een waardevolle adviseur. Een adviseur die, waar mogelijk, denken en doen combineert en zelf actief onderneemt.