AgriProject

Maakt duurzaamheid tastbaar

AgriProject is actief in het ontwikkelen en realiseren van (complexe) agrarische projecten in de tuinbouw en geothermie. Daarbij richt AgriProject zich op het ondernemerschap in de agrarische sector. Agrariërs zijn veelal de motor voor vernieuwing en verduurzaming van het landelijk gebied. AgriProject geeft trainingen, lezingen en adviezen.
Samen met ondernemers en overheden wordt ‘gepionierd’ om duurzame ideeën te vertalen naar concrete projecten met duidelijke resultaten. Vandaar de slogan: ‘AgriProject maakt duurzaamheid tastbaar’.
Het netwerk van AgriProject bevindt zich in de Nederlands agrarische sector en ze is deskundig op met name:
- Duurzame energie (o.a. geothermie)
- Circulaire landbouw
- Ontwikkeling ondernemerschap
final daddy pf