Disclaimer

 Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en de informatie van de site www.AgriProject.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site www.AgriProject.nl verkregen is.

 Voor diensten van AgriProject/Radboud Vorage wordt u verwezen naar de leveringsvoorwaarden. Radboud Vorage is geregistreerd bij de Kamer Van Koophandel en is lid van Koninklijke Landbouw Vereniging (KLV).